Giới thiệu dịch vụ Metronet

Giới thiệu dịch vụ Metronet

Giới thiệu dịch vụ Metronet

1. Khái niệm dịch vụ MetroNET

Là dịch vụ cung cấp các tuyến kết nối để kết nối các điểm với nhau để trao đổi thông tin, dữ liệu . . . thông qua cổng Ethernet của mạng MAN-E công nghệ IP/MPLS và trên cáp sợi quang.

2. Các ứng dụng của dịch vụ

  • kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu, hình ảnh máy tính giữa các mạng máy tính của khách hàng.
  • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối kênh thuê riêng điểm tới điểm.
  • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối kênh thuê riêng điểm tới đa điểm.
  • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối Internet trực tiếp.
  • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối VPN/VNN liên tỉnh và quốc tế.
  • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối VPN nội tỉnh layer 2.

3. Giá cước dịch vụ MetroNET  

4. Đối tượng thích hợp sử dụng dịch vụ

Dịch vụ MetroNet rất thích hợp cho các doanh nghiệp lớn và vừa có nhu cầu kết nối mạng giữa các chi nhánh, đại lý, cửa hàng với nhau và với trụ sở chính; các quán GameOnline; Ngân hàng có nhu cầu kết nối chi nhánh, phòng giao dịch về trụ sở chính. Các khách hàng có nhu cầu nối mạng và truy cập Internet khi sử dụng MetroNet sẽ tiết kiệm được chi phí trang thiết bị và cước sử dụng hàng tháng.