Điểm giao dịch

DANH SÁCH HỆ THỐNG CÁC CỬA HÀNG GIAO DỊCH VNPT LÂM ĐỒNG

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Trung tâm Đà Lạt 
Điện thoại: (0263) 3821005
Địa chỉ: Số 06 Trần Phú, tp Đà Lạt, Lâm Đồng

Dịch vụ Viễn thông Đà Lạt 
Điện thoại: (0263) 3991555 – 091 881 0001
Địa chỉ: Số 38/5 Trần Phú, P.4, tp Đà Lạt, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Bảo Lộc
Điện thoại: (0263) 3710711
Địa chỉ: Số 79 Lý Tự Trọng, tp Bảo Lộc, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Liên Nghĩa 1
Điện thoại: (0263) 3842277
Địa chỉ: Số 691 QL 20, KP1, tt Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Di Linh
Điện thoại: (0263) 3768999
Địa chỉ: Số 535A Hùng Vương, tt Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Thạnh Mỹ
Điện thoại: (0263) 3622939
Địa chỉ: Số 106 Đường 2 Tháng 4, tt Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Lâm Hà
Điện thoại: (0263) 3685685
Địa chỉ: KP3, tt Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Bảo Lâm
Điện thoại: (0263) 3961000
Địa chỉ: Khu 2, tt Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Đạ Huoai
Điện thoại: (0263) 3875909
Địa chỉ: Số 95 QL 20, Khu 5, tt Madagui, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Đạ Tẻh
Điện thoại: (0263) 3883555
Địa chỉ: Số 151 KP 2D, tt Đạ Tẻh , Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Cát Tiên
Điện thoại: (0263) 3886996
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Cát Tiên, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cửa hàng Dịch vụ Viễn thông Đam Rông
Điện thoại: (0263) 3859699
Địa chỉ: Thôn 1, xã Rô Men, Đam Rông, Lâm Đồng

Của hàng giao dịch Hòa Bình
Điện thoại: 02633826001
Địa chỉ: Khu hòa Bình Đà Lạt

Cửa hàng giao dịch Lộc An
Điện thoại: 02633931000
Địa chỉ: Quốc lộ 20 Xã Lộc An Bảo Lâm