Có nên dùng bộ phát wifi hỗ trợ Mesh của nhà mạng!

Có nên dùng bộ phát wifi hỗ trợ Mesh của nhà mạng!

Có nên dùng bộ phát wifi hỗ trợ Mesh của nhà mạng!

Có nên dùng bộ phát wifi hỗ trợ Mesh của nhà mạng!

BẢNG GIÁ CHỈ INTERNET

Home Net 1

165.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 100 Mbps

Trang bị Modem WiFi 2 băng tầng

Gói 6 tháng: 990.000 đ

Gói 12 tháng : 1.980.000 đ

Gói 6 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 tháng: Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 2

180.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 150 Mbps

Trang bị Modem WiFi 2 băng tầng

Gói 6 tháng : 1.080.000 đ

Gói 12 tháng : 2.160.000 đ

Gói 6 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 3

209.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 200 Mbps

Trang bị Modem WiFi 2 băng tầng

Gói 6 tháng : 1.254.000 đ

Gói 12 tháng : 2.508.000 đ

Gói 6 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 4

219.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 250 Mbps

Trang bị Modem WiFi 2 băng tầng

Gói 6 tháng : 1.314.000 đ

Gói 12 tháng : 2.628.000 đ

Gói 6 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

BẢNG GIÁ INTERNET -TRUYỀN HÌNH MYTV {APP}

Home Net 1 +

195.000

VNĐ/tháng

100 Mbps

Gói 6 tháng : 1.170.000 đ

Gói 12 tháng : 2.340.000 đ

Gói 6 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 2+

210.000

VNĐ/tháng

150 Mbps

Gói 6 tháng : 1.260.000 đ

Gói 12 tháng : 2.520.000 đ

Gói 6 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 3 +

239.000

VNĐ/tháng

200 Mbps

Gói 6 tháng : 1.434.000 đ

Gói 12 tháng : 2.868.000 đ

Gói 6 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 4 +

249.000

VNĐ/tháng

250 Mbps

Gói 6 tháng : 1.494.000 đ

Gói 12 tháng : 2.988.000 đ

Gói 6 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Sim VIP số đẹp nổi bật

1 091.994.6789 0 Vinaphone, Số đẹp nổi bật
1 0912.86.5555 0 Vinaphone, Số đẹp nổi bật
1 0913.05.7777 0 Vinaphone, Sim giá tốt, Số đẹp nổi bật
1 0916.456.456 0 Vinaphone, Số đẹp nổi bật, Sim Ngũ Quý, 1983