SINH NHẬT NÓNG – CHÁY MÙA BÓNG CÙNG VINAPHONE ĐÓN SINH NHẬT LẦN 28

SINH NHẬT NÓNG – CHÁY MÙA BÓNG CÙNG VINAPHONE ĐÓN SINH NHẬT LẦN 28

SINH NHẬT NÓNG – CHÁY MÙA BÓNG CÙNG VINAPHONE ĐÓN SINH NHẬT LẦN 28

SINH NHẬT NÓNG – CHÁY MÙA BÓNG CÙNG VINAPHONE ĐÓN SINH NHẬT LẦN 28

BẢNG GIÁ CHỈ INTERNET

Home Net 1

165.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 100 Mbps

Trang bị Modem WiFi 2 băng tầng

Gói 6 tháng: 990.000 đ

Gói 12 tháng : 1.980.000 đ

Gói 6 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 tháng: Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 2

180.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 150 Mbps

Trang bị Modem WiFi 2 băng tầng

Gói 6 tháng : 1.080.000 đ

Gói 12 tháng : 2.160.000 đ

Gói 6 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 3

209.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 200 Mbps

Trang bị Modem WiFi 2 băng tầng

Gói 6 tháng : 1.254.000 đ

Gói 12 tháng : 2.508.000 đ

Gói 6 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 4

219.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 250 Mbps

Trang bị Modem WiFi 2 băng tầng

Gói 6 tháng : 1.314.000 đ

Gói 12 tháng : 2.628.000 đ

Gói 6 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

BẢNG GIÁ INTERNET -TRUYỀN HÌNH MYTV {APP}

Home Net 1 +

195.000

VNĐ/tháng

100 Mbps

Gói 6 tháng : 1.170.000 đ

Gói 12 tháng : 2.340.000 đ

Gói 6 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 2+

210.000

VNĐ/tháng

150 Mbps

Gói 6 tháng : 1.260.000 đ

Gói 12 tháng : 2.520.000 đ

Gói 6 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 3 +

239.000

VNĐ/tháng

200 Mbps

Gói 6 tháng : 1.434.000 đ

Gói 12 tháng : 2.868.000 đ

Gói 6 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 4 +

249.000

VNĐ/tháng

250 Mbps

Gói 6 tháng : 1.494.000 đ

Gói 12 tháng : 2.988.000 đ

Gói 6 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng dịch vụ truyền hình Mytv thử nghiệm

Gói 12 Tháng : Phí hòa mạng 300.000 đ - Tặng 1 tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Sim VIP số đẹp nổi bật

1 091.994.6789 0 Vinaphone, Số đẹp nổi bật
1 0912.86.5555 0 Vinaphone, Số đẹp nổi bật
1 0913.05.7777 0 Vinaphone, Sim giá tốt, Số đẹp nổi bật
1 0916.456.456 0 Vinaphone, Số đẹp nổi bật, Sim Ngũ Quý, 1983