Giới thiệu dịch vụ Megawan

Giới thiệu dịch vụ Megawan

Giới thiệu dịch vụ Megawan

1. Khái niệm dịch vụ MegaWAN:

 • Là dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo (VPN) trên nền mạng cáp đồng xDSL và cáp quang MetroNet để kết nối các mạng máy tính tại các vị trí địa lý khác nhau.
 • Các điểm kết nối nằm trong địa bàn Lâm Đồng: dịch vụ MegaWAN nội tỉnh.
 • Các điểm kết nối nằm tại các tỉnh/thành phố khác nhau: dịch vụ MegaWAN liên tỉnh.

2. Các tiện ích và ứng dụng của dịch vụ MegaWAN

2.1. Tiện ích của dịch vụ

MegaWAN có được tất cả những lợi ích mà một mạng riêng ảo tin cậy (MRA TC/Trusted VPN) mang lại, trong đó các lợi ích nổi bật nhất là:

 • Cho phép kết nối các mạng máy tính của các công ty, doanh nghiệp với nhau thành một mạng riêng ảo trên các khoảng cách địa lý khác nhau.
 • Chi phí thấp. Đây là giải pháp kết nối thông tin mới với chi phí thấp hơn nhiều so với các công nghệ trước đây như Leaseline, FrameRelay.
 • Tính linh hoạt và ổn định cao theo các yêu cầu riêng biệt của khách hàng.
 • Khai thác hiệu quả và mềm dẻo.
 • Có khả năng triển khai cung cấp dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện.
 • Tầm với mở rộng, Nội tỉnh, Liên tỉnh, Quốc tế.
 • Khả năng tương thích cao.
 • Dịch vụ đa dạng: ADSL, ADSL2+, SHDSL.
 • Tốc độ đa dạng, nx64K.
 • Cho phép vừa sử dụng MRA vừa truy cập Internet trên cùng một đường dây thuê bao (nếu có nhu cầu).
 • Hoạt động rất ổn định.

2.2. Ứng dụng của dịch vụ

MegaWan có thể ứng dụng vào 3 mô hình kết nối:

 • MegaWan nội tỉnh: Các điểm kết nối VPN của khách hàng đều nằm trong địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
 • MegaWan liên tỉnh: VPN của khách hàng có một hoặc vài chi nhánh nằm ở liên tỉnh.
 • Sử dụng MegaWan đồng thời truy cập Internet: Cho phép khách hàng vừa sử dụng kết nối VPN vừa truy cập Internet tốc độ cao trên nền công nghệ xDSL.

3. Đối tượng thích hợp sử dụng dịch vụ MegaWAN

Dịch vụ MegaWan rất thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu kết nối mạng giữa các chi nhánh, đại lý, cửa hàng với nhau và với trụ sở chính. Ngân hàng có nhu cầu kết nối chi nhánh, phòng giao dịch, máy rút tiền tự động ATM về trụ sở chính. Các khách hàng có nhu cầu nối mạng và truy cập Internet khi sử dụng MegaWan sẽ tiết kiệm được chi phí trang thiết bị và cước sử dụng hàng.