_Một thuê bao VinaPhone có thể dùng đồng thời nhiều thiết bị

_Một thuê bao VinaPhone có thể dùng đồng thời nhiều thiết bị

_Một thuê bao VinaPhone có thể dùng đồng thời nhiều thiết bị